ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Chlum pod Táborem, Alainova věž

Kamenná věž s vyhlídkovým ochozem byla v rohanské lesní oboře na jižním úbočí hory Tábor vystavěna v letech 1858 až 1860 a na památku tragicky zesnulého synovce majitele panství knížete Kamila Rohana byla nazvána Alainovou věží.

  • Chlum pod Táborem, Alainova věž, 2015 | © NPÚ

    Chlum pod Táborem, Alainova věž, 2015

Neogotická architektura, jejíž autorem byl knížecí stavební správce Josef Pruvot, byla mezi lety 1908 až 1912 dále stavebně upravována architektem Otakarem Maternou (1860–1928) a ještě ve čtyřicátých letech dvacátého století sloužila svému původnímu (tedy loveckému) účelu. Po druhé světové válce začala stavba pustnout a postupně zde došlo k odstranění vnitřního vřetenového schodiště, okenních a dveřních výplní a následně také k odstranění kamenné obruby vrchního ochozu. Na počátku devadesátých let byl stav nemovitosti natolik vážný, že byla zařazena do seznamu nejohroženějších památek.

V roce 2008 věž do svého majetku získalo město Lomnice nad Popelkou a v roce 2011 zde byla zahájena celková rekonstrukce. Po důkladné opravě vnějšího i vnitřního pláště a sanaci vrchní pochůzné plochy bylo na základě historické plánové dokumentace a historických fotografií obnoveno kamenné zábradlí ochozu a v roce 2015 byl tento ochoz zpřístupněn veřejnosti novým vřetenovým schodištěm. Od té doby slouží jako vyhlídkový bod na naučné stezce pod horou Tábor.

Obnova této památky byla odbornými pracovníky NPÚ, ÚOP v Liberci navržena k postupu do krajského kola ceny Patrimonium pro futuro za Libercký kraj v kategorii záchrana památky.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Při Městském muzeu v Teplicích fungovala v letech 1934–1938 Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Emmy Meisel, jejímž hlavním posláním byla prezentace současných...

Záchrana a prezentace sakrálních památek na Chrudimsku

Chrudimské Muzeum barokních soch bylo založeno v roce 2011. Za sídlo stálé expozice jeho zřizovatelé vybrali kostel sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera,...

Vyhlídka Johanna Wolfganga Goetha, zajímavý projev romantické architektury 19. století, je autenticky dochovanou stavbou, která neodmyslitelně patří do krajinného...