Zámky s vůní benzínu: automobily na šlechtických sídlech v první polovině 20. století

Srdečně vás zveme na přednášku Mgr. Jiřího Křížka ze Severočeského muzea v Liberci, která se koná ve čtvrtek 26. května 2016 v 18 hodin ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Na pořadu bude představení publikace Zámek s vůní benzínu. Automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945, kterou nedávno vydal Národní památkový ústav. Publikace pojednává o vývoji motorismu na šlechtických sídlech v českých zemích od konce 19. století do roku 1945. Základem knihy je 23 tematických kapitol, např. automobily panovníků, zámecké garáže, vrchnostenští šoféři, motoristická literatura v zámeckých knihovnách, šlechtici s automobilem na frontě první a druhé světové války, automobily na velkostatku nebo automobiloví závodníci z řad šlechty. Pořad bude zakončen autogramiádou.

Publikace se umístila na 3. místě v kategorii Muzejní publikace roku XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015. 

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Památky kolem nás a připojí se k letošnímu tématu NPÚ Kov v památkové péči.