Architektura ve službách první republiky

Zahájení výstavy Architektura ve službách první republiky

Zveme Vás na přednášku "Architektura ve službách první republiky," která se uskuteční ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 18 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Téma, které se váže k probíhající stejnojmenné výstavě, Vám představí sami autoři, Petra Šternová a Jaroslav Zeman. Jedná se o regionální část výstavy Národního památkového ústavu v rámci oslav stého výročí vzniku Československa, která se váže k Libereckému kraji.

Výstava, přístupná 17. 4. do 18. 5. 2018 v prostorách vestibulu jablonecké radnice a následně od 24. 5. do 23. 6. v Krajské vědecké knihovně v Liberci, návštěvníky provede architektonickou tvorbou Libereckého kraje, která se přímo váže k prvním dvaceti letům trvání mladé státnosti, nebo s ní úzce souvisí. Liberecký kraj je mimořádně pestrým územím s celou řadou výjimečných ukázek moderní architektury. V meziválečném období představoval oblast s převahou německy hovořícího obyvatelstva, což se zákonitě odrazilo i ve stavební produkci dané doby. Státní zakázky, reprezentující mladou republiku, sem vstupovaly z českého „vnitrozemí“ nesměle a až na výjimky byly zadávány českým architektům. Oproti tomu stavby realizované místními samosprávami směřovaly do řad německy hovořících architektů. Liberecký kraj je proto územím, které charakterizuje mimořádně pestrá škála stavebních stylů.  

 

Výstava se koná pod záštitou primátora města Jablonce nad Nisou Petra Beitla.

 

 

Související akce

Architektura ve službách první republiky v Libereckém kraji

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou

17. 4. 2018

17.00

Architektura ve službách první republiky v Libereckém kraji

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec

17. 4. 2018 – 18. 5. 2018

17.00