Krajinou okolí Jablonného v Podještědí od minulosti k dnešku

Zveme vás druhou přednášku věnovanou prezentačnímu tématu NPÚ pro letošní rok – krajina. Pod souborným názvem Krajinou okolí Jablonného v Podještědí od minulosti k dnešku ukrývá dva příspěvky – vystoupení Ing. Lucie Medkové, Ph.D., z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Ing. Evy Klápšťové z organizace Nature Systems: Udržitelná architektura, urbanismus, zahradní a krajinné úpravy.

Lucie Medková vás svým vyprávěním o hledání polozapomenutých stop sv. Zdislavy a o dobrodružném odkrývání jejího staletého příběhu zavede do krajinné památkové zóny Lembersko.

Eva Klápšťová vám přiblíží mokřady u Nového Falkenburku jako místo pro přírodu i pro lidi a bude vám vyprávět příběh o tom, jak na místě zamokřené louky a černé skládky vznikla krajina tůní a mokřadů a jak místní lidé a spolek Čmelák vymýšleli, jak tuto krajinu zpřístupnit lidem.

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Památky kolem nás, na kterém spolupracujeme s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci od roku 2009 a společně se vám snažíme přiblížit pozitivní aspekty z oblasti památkové péče a souvisejících vědních oborů, díky nimž se nám daří pečovat o památky, aby se dochovaly i pro budoucí generace.

Mediálním partnerem akce je Institut pro památky a kulturu, o. p. s.