Sportovní letectví v Libereckém kraji po druhé světové válce

Přijďte si poslechnout přednášku PhDr. Vojtěcha Hájka z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Praha a Katedry historie Technické uiniverzity v Liberci, který pohovoří o vývoji sportovního letectví po druhé světové válce v hranicích současného Libereckého kraje, jelikož vývoj v poválečném období velmi ovlivnil současný stav. Mezi důležité mezníky patří rok 1952, kdy došlo ke konečné integraci sportovního letectví do Svazarmu a následnému rušení vybraných aeroklubů, popř. letišť. Druhým je konec padesátých let, kdy opět došlo v rámci reorganizace k centralizaci a dalšímu snížení počtu aeroklubů. S proměnou souvisí i proměna místních center, jelikož do počátku padesátých let působila Zemská plachtařská škola v Hodkovicích. Po jejím zrušení dominoval až do roku 1990 Liberec.

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Památky kolem nás.