Radostná přehlídka německé práce a německého ducha. Architektura na Výstavě českých Němců v Liberci 1906

Zveme vás na další přednášku Mgr. Jaroslava Zemana z NPÚ, ÚOP v Liberci – tentokrát o architektuře na Výstavě českých Němců v Liberci 1906. Uskuteční se ve čtvrtek 29. září v 18 hodin ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. 

Impulsem pro uspořádání liberecké výstavy byla reakce místní německé majority na českou Jubilejní zemskou výstavu konanou v roce 1891 v Praze. Ve svahu v těsné blízkosti vodní nádrže bylo následně budováno od roku 1904 rozsáhlé výstaviště s osmi desítkami rozličných pavilonů, navržených místními i zahraničními tvůrci. Ačkoliv nesplnila vysoká očekávání pořadatelů, znamenala důležitý mezník v politickém, kulturním i uměleckém vývoji Liberce, kterému zprostředkoval přímý styk se soudobými trendy v průmyslu i architektuře a potvrdila jeho pozici nejpřednějšího německého města v Čechách. Zároveň představovala největší a nejambicióznější výstavní podnik českých Němců na našem území.

Související akce: Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906

Přednáška je součástí cyklu Památky kolem nás, na němž od roku 2009 spolupracují Narodní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci. Pořad je finančně podpořen z Fondu vzdělávání SML.