Svatí ochránci Libereckého kraje

Liberecký kraj se i přes svou pověst sekularizovaného regionu může pochlubit řadou výjimečných sakrálních památek a míst spjatých s církevní historií. Do té se výrazně zapsaly nejen hrad Lemberk a bazilika v Jablonném v Podještědí, spojené se životem a uctíváním sv. Zdislavy, patronky Libereckého kraje, ale i významná mariánská poutní místa se staletou tradicí, Hejnice, Bozkov či Horní Police. Kraj protíná proslulá svatojakubská cesta, najdeme zde loretu, boží hrob, svaté schody, kostnici, morové sloupy a stovky drobných sakrálních objektů, křížků i kapliček. Architektonickým unikátem je johanitská komenda v Českém dubu i chrámy v Turnově či Jablonci nad Nisou, kostelní věže dominují téměř každé obci.

Větší církevní stavby mají svého patrona, světce, v jehož pomoc naši předkové věřili a k němuž se obraceli v dobách strastí i radostí. Mezi regionálními svatými ochránci najdeme jména známá (Jan Křtitel, sv. Jakub, sv. Josef), ale i zcela výjimečná (archanděl Michael, Vincenc z Pauly, sv. Stanislav), světce novozákonní, mučedníky, církevní učitele i zemské patrony. Těm, kteří byli a jsou v našem kraji nejoblíbenější, i těm, jejich patrocinium je velmi neobvyklé, ale také místům, s nimiž jsou spjati, bude věnována přednáška Svatí ochránci Libereckého kraje.

Přednáška se koná prezenčně ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci v rámci přednáškového cyklu Památky kolem nás.