Památkové konverze

Překotné změny životního stylu, které začaly v druhé polovině 20. století a ještě razantněji se projevují v novém tisíciletí, přinášejí pro vlastníky, architekty, urbanisty a památkáře nové výzvy v užívání jednotlivých historických objektů i celých sídelních struktur. Je tato problematika novinkou posledních desetiletí nebo se s ní lidská společnost potýkala již v předchozích stoletích. Na příkladech nejen z Liberce si ukážeme, jak se proměňují města, jejich části i jednotlivé objekty. Jak je snadné nebo naopak obtížné najít pro řadu památek nové využití a přitom zachovat jejich památkové hodnoty pro budoucí generace.

Přednáška se koná ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v rámci cyklu Památky kolem nás.

Mediálním partnerem je server PROPAMÁTKY