Konzultační dny a hodiny

Vzhledem k častým výjezdům pracovníků do terénu doporučujeme telefonické sjednání schůzky předem. Přítomnost na pracovišti bez předchozí domluvy proto nemůže být garantována.

Odbor péče o památkový fond

Oddělení garantů území