Přednáška o významných alejích a stromořadích v krajině

Březnová přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech se uskuteční ve čtvrtek 2. března 2023.

Významné aleje a stromořadí v krajině
Aleje a stromořadí jsou svědectvím promyšleného komponování krajiny. Nejsou pouze estetickým prvkem krajiny, ale plní celou řadu dalších ekologických funkcí. Na příkladech významných evropských a českých alejí si představíme jejich historii, současnost a nastíníme budoucnost.

 
Přednáší Ing. Pavel Bleša, DiS., zahradní architekt z Metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži.
 
9. ročník přednáškového cyklu Zahradní kultura v souvislostech pořádá Metodické centrum zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži v roce 2023 ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska.
 

čtvrtek 2. března 2023 v 17 hod.
Muzeum Kroměřížska, konferenční sál
vstup zdarma
www.muzeum-km.cz
www.nczk.cz
Facebook událost