Konference Historické zahrady Kroměříž 2021

---> Původní dvoudenní termín konání konference byl s ohledem na koronavirovou situaci změněn na jednodenní dobu trvání. <---

Klub UNESCO Kroměříž a Metodické centrum zahradní kultury při odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Kroměříži pořádají odbornou konferenci Historické zahrady Kroměříž 2021 s podtitulem Současné umění v historických zahradách, která se uskuteční ve čtvrtek 17. června 2021 v Květné zahradě v Kroměříži.

Posláním a cílem kroměřížských konferencí se zaměřením na historické zahrady je od roku 1998 získávání podnětů, předávání zkušeností pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění na našem území a jejich využívání ke vzdělávacím a kulturním účelům s vědomím, že historické zahrady jsou samy osobě živá umělecká díla.

Záštitu nad konferencí přijali

  • Česká komise pro UNESCO
  • Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro kulturu a školství
  • Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu
  • Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
  • Jaroslav Němec, starosta města Kroměříž

Na konferenci jsou zváni zástupci odborné i laické veřejnosti, majitelé a správci historických zahrad a parků, představitelé samosprávy, státní správy, studenti odborných škol.

Program konference (.pdf)

Konferenční poplatek:

  • základní ve výši 400 Kč
  • snížený ve výši 250 Kč (studenti, důchodci, zaměstnanci NPÚ)

Poplatek zahrnuje občerstvení během konference, program konference, výtisk sborníku z konference, nezahrnuje ubytování a dopravu.
Platbu lze uskutečnit na bankovní účet 1480563359/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol (VS): telefonní číslo (shodné s uvedeným kontaktem v přihlášce) nebo ve výjimečných případech v hotovosti při prezenci. Během úvodní prezence bude předán doklad o zaplacení.

Závaznou přihlášku k účasti na konferenci vyplníte v on-line formuláři a současně odešlete. Přihlášky lze zasílat do 10. června 2021.

Konference se koná při příležitosti 30. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž z podnětu České komise pro UNESCO.

Pozvánka (.pdf)


Kontakt a informace:

  • MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž, tel.: 736 140 829, e-mail: unesco-km@volny.cz
  • Ing. Michaela Letá, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži, tel.: 776 203 019, e-mail: leta.michaela@npu.cz