Kulturní detail v krajině: historické struktury krajiny. Seminář v Kroměříži

Pro odborníky

  • Květná zahrada v Kroměříži, přednáškový sál ()
  • 16. 5. 2017
  • 300 Kč, pro autory příspěvků 150 Kč

Národní památkový ústav, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži zve na jarní odborný seminář, který je součástí letošního tématu Národního památkového ústavu – Krajina. Kulturní i přírodní dědictví.

Cílem semináře je sdílení poznatků a zkušeností ve věci vyhledávání, členění a ochrany drobných krajinných prvků a struktur z různých pohledů. Seminář si klade za cíl vytvořit prostor pro mezioborovou diskusi.

Seminář Kulturní detail v krajině: historické struktury krajiny se uskuteční v úterý 16. května v přednáškovém sále vstupní budovy Květné zahrady v Kroměříži. Vložné na seminář ve výši 300 Kč (zahrnuje sborník abstraktů přednášek na CD a občerstvení během semináře, nezahrnuje oběd) je splatné na místě při prezenci. Pro autory přijatých příspěvků je vložné 150 Kč.

Pozvánka na seminář (PDF)

Přihlášku (formulář ke stažení v DOC) na seminář zašlete na e-mail kyselka.igor@npu.cz do 22. března.