Přednáška o archeologii památek zahradního umění

Prosincová přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2023.

Archeologie památek zahradního umění – díl druhý
Výsledky archeologických výzkumů památek zahradního umění se staly jedním z pramenů poznání vývoje historických zahrad, parků a komponované krajiny.
Přednáška volně naváže na dubnovou přednášku z roku 2022 a představí archeologické výzkumy provedené při památkové obnově Květné zahrady v Kroměříži.

Přednáší Mgr. Jiří Janál, archeolog odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži.

9. ročník přednáškového cyklu Zahradní kultura v souvislostech pořádá Metodické centrum zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži v roce 2023 ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska.

čtvrtek 7. prosince 2023 v 17 hod.
Muzeum Kroměřížska, konferenční sál
vstup zdarma
www.muzeum-km.cz
www.nczk.cz
Facebook událost