ÚOP v Telči
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Telči

NPÚ, ÚOP v Telči

Aktualizované podrobné informace o územním odborném pracovišti NPÚ v Telči najdete zatím na samostatném webu:


V listopadu startuje v Telči první ročník vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb

12.6.2015 | sdělení, informace | Telč
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči zahajuje příjem přihlášek do vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb. Program navazuje na loňský pilotní projekt a poskytuje další vzdělání a rozvoj kvalifikace pracovníkům, kteří se zabývají obnovou kulturních památek. Začne letos v listopadu a potrvá jeden rok.

Výběrové řízení na místo památkáře v Telči

30.6 - 17.8.2015 | sdělení, informace | Telč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypisuje výběrové řízení na místo památkáře – garanta území.

Letní dílna operativního průzkumu a dokumentace a stavebně historického průzkumu na hradě Švihov

27.7 - 31.7.2015 | seminář | Švihov - hrad
Na Švihově proběhne od pondělí 27. července do pátku 31. července letní škola zaměřená na dokumentaci památek a stavebně historický průzkum, určená především památkářům a studentům. Pořadateli jsou Sdružení pro SHP, Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště v Plzni a Lokti, správa státního hradu Švihov a Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem.