ÚOP v Telči
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Telči

NPÚ, ÚOP v Telči

Aktualizované podrobné informace o územním odborném pracovišti NPÚ v Telči najdete zatím na samostatném webu:


Mistři řemesla i odborníci nebo vlastníci památek se seznámí se zkušenostmi předků v kursech pořádaných NPÚ, ÚOP v Telči

1.11.2015 - 31.10.2016 | sdělení, informace | Telč
Mezeru mezi důkladným restaurováním a běžným řemeslem vyplní absolventi osmi kursů vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb, který brzy zahájí Národní památkový ústav. Po úspěšném loňském zkušebním ročníku spustí NPÚ jedinečný projekt v listopadu na pracovišti v Telči. Devátý, teoretický kurs je určen pracovníkům památkové péče a zaměstnanci NPÚ jej mohou absolvovat za výhodných podmínek.

V Telči se konala třídenní mezinárodní konference o kulturním dědictví a edukaci

2.10.2015 | konference | Telč
Ve dnech 24.–26. září zorganizovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči prestižní mezinárodní konferenci nazvanou Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví, která otevřela odbornou diskusi k otázkám souvisejícím s proměnami péče o kulturní dědictví ve 21. století. Hlavním tématem bylo hledání cest, jak co nejlépe zpřístupňovat vzdělávací potenciál kulturního dědictví ve správě paměťových a památkových institucí.

Telčské pracoviště NPÚ zve na podzimní přednáškový cyklus pro veřejnost

9.9.2015 , 14.10.2015 , 18.11.2015 | přednáška | Telč
Na podzim letošního roku připravilo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči další sérii přednášek v rámci tradičního cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás. Témata jsou opět velmi různorodá, posluchači se dozvědí o památkách UNESCO v Číně, o svatováclavském místopisu Třebíčska a okolí a seznámí se s Roštejnskou oborou.