Archeologické výzkumy

Kostel sv. Víta v Zahrádce

Každý, kdo zamýšlí na území ČR provádět stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, musí to ohlásit některé z institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy. Jednou z nich je i Národní památkový ústav.

Naše pracoviště zajišťuje metodickou pomoc a odbornou činnost v rámci platné legislativy pro Krajj Vysočina. Pracoviště vydává odborná vyjádření sloužící jako podklad pro vydávání závazných stanovisek/rozhodnutí obcím s rozšířenou působností. Dále pak poskytuje podklady a konzultace firmám i soukromým osobám v předprojektových fázích plánovaných stavebních akcí.

Vedle specializovaného poradenství pro investory i soukromé osoby v oblasti archeologické památkové péče provádí v omezené míře záchranné archeologické výzkumy a to především na památkově chráněných objektech ve správě NPÚ. Samozřejmostí je i adekvátní laboratorní zpracování nálezových celků, tvorba nálezových zpráv a publikace v tisku a odborných periodikách. V případě potřeby je pracoviště schopno provést i operativní průzkum a dokumentaci (OPD – zjednodušený stavebně-historický průzkum). Důležitou náplní je terénní průzkum a prospekce (včetně letecké archeologie), kde se ověřuje stav známých archeologických lokalit, a vyhledávání dalších stop lidské činnosti z minulosti (tzv. monitoring).

Více informací o povinnostech stavebníka naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Specifickým rysem telčského pracoviště je popularizace archeologie (a vrcholného středověku, na který se specializuje) pomocí kulturních akcí, jako jsou přednášky pro veřejnost, výstavy, publikace, pořádání metodicky koncipovaných dnů (Mezinárodní den archeologie).  

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D.

  • archeolog
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 778 880 029
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč 58856