Památky v našem kraji

Památkový fond Kraje Vysočina je bohatý a typologicky velice pestrý. Na území našeho regionu se nachází 2966 nemovitých kulturních památek a 16 národních kulturních památek, 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. Kraj Vysočina se může pyšnit nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR. Na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč - historické jádro města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého a Třebíč - soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa.