Organizační struktura

Stručné životopisy ředitele a dalších jmenovaných pracovníků.

Ředitel ÚOP v Telči

Ing. Libor Karásek

Funkci ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, nyní zastává od 1. 4. 2023.

Celý text

vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů

Nepodléhá CC

Mgr. Miloslav Záškoda

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 608 705 584
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč 58856
Studoval historii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium zakončil v roce 2010 obhajobou diplomové práce „Lidové tradice a zvyky jako zrcadlo sociálních vztahů. Srovnání tří lokálních společenství ve východních Čechách: Velký Vřešťov – Dubenec – Hustířany“. Při studiu politologie na téže fakultě se zaměřil na české politické myšlení 19. a 20. století a v roce 2012 obhájil bakalářskou práci věnovanou zrodu politického katolicismu v českých zemích. Od roku 2012 pracoval jako památkář – správce dokumentačních fondů v NPÚ, ÚOP v Telči. V současné době zastává pozici vedoucího Odboru evidence, dokumentace a informačních systémů. Připravuje přednáškový cyklus „Rodinné stříbro – památky kolem nás“ a podílí se na ediční a redaktorské činnosti.

vedoucí odboru péče o památkový fond

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

MgA. Jan Klimeš, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 567 213 116, 778 700 094
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Telči
Hradecká 6/, Telč 58856