Ohrožené památky

Stav památkového fondu v Kraji Vysočina je relativně dobrý. Na seznamu ohrožených památek, tedy takových, které jsou v havarijním stavu,  je v našem kraji v roce 2020 evidováno 25 objektů. Jedná se například o větší areály, jejichž obnova probíhá postupně či byla přerušena. Nalezneme zde i drobné stavby, které ztratily využití.

Kompletní a aktuální přehled ohrožených památek v Kraji Vysočina naleznete v Památkovém katalogu v sekci Ohrožené památky.

Příčinou chátrání kulturních památek bývá zcela zanedbaná údržba způsobená často nevyjasněnými vlastnickými vztahy ke kulturní památce. 

Vybrané ohrožené památky

Dřevěná konstrukce vodní pily je vážně poškozena a napadena dřevomorkou. Vlastní mechanismus je víceméně pořádku.

Již pouze v torzu dochovaná oranžerie je situována v západní části areálu přírodně krajinářského parku zámku Schönwald v Jinošově. Objekt dlouhodobě...

Objekt fary je torzálním stavu. Střecha a krov zcela chybí. Budova je provizorně zastřešena vlnitým plechem. Výplně okenních a dveřních otvorů jsou...

Stav je dlouhodobě havarijní, značně zchátralé a zavlhlé zdivo se drolí a obrůstá náletovou vegetací.

Dům je v silně zanedbaném stavu, bez průběžné důkladnější údržby. Bohatá, náročně řešená štuková výzdoba průčelí silně degraduje a místy již...

Horní mostovka je pokrytá zeminou a porostlá vegetací. Cihelné zdivo je hloubkově rozrušeno, římsa se rozpadá, objevují se trhliny.

Hlavní objekt mlýna je stále v havarijním stavu a vyžaduje komplexní obnovu. Oprava areálu však již několik let stojí.

Rozsáhlý areál není v úplně havarijním stavu, v tomto případě je památka ohrožena především z důvodu nejasnosti jejího budoucího využití.

Jedinečné neoklasicistní rodinné mauzoleum rodiny Pallavicini v Jemnici je pozoruhodným dílem stavitelského umění. Po mnoho let trpěla budova absencí údržby...