Centrum studijních pobytů v Českém Krumlově / International Study Centre

Fotografie zachycující průběh realizace / Photos from realization

Stav před zahájením prací / Before realization

Slavnostní předání klíče od stavby / Symbolic handover of keys

19. srpna 2015 / 19 th August 2015

Průběh stavby / Continuance of the realization

podzim 2015 / autumn 2015

Jaro 2016 / Spring 2016

Slavnostní otevření / Grand Opening

24. listopadu 2016 / 24th November 2016