Letní návštěvnickou sezonu hodnotí Národní památkový ústav jako úspěšnou. Chystá akce k 20. výročí svého vzniku, santiniovskou konferenci a speciální adventní program

Památky ve správě Národního památkového ústavu navštívilo v letošním roce celkem 3,3 milionu turistů. To je o 8 % víc než za prvních osm měsíců loňského roku. Nejvíc návštěvníků vyrazilo na památky tradičně během letních prázdnin, a to celkem 1,9 milionu. Hradozámecká noc, která je svým mimořádným večerním programem vyvrcholením letní návštěvnické sezony, přilákala 26. srpna takřka 18 tisíc návštěvníků. Do akce se letos zapojilo celkem 79 památek, z toho 57 ve správě NPÚ a 22 objektů jiných vlastníků.

Nejnavštěvovanějším objektem NPÚ za prvních osm měsíců letošního roku byl s 270 tisíci návštěvníky státní zámek Lednice. Za ním následují tradičně zámky Český Krumlov a Hluboká, hrad Karlštejn a zámek Valtice. Všechny tyto památky měly vyšší návštěvnost než v předchozím roce.

   

počet návštěvníků 1-8 2023

srovnání s 1-8 2022

1.

Lednice

270 331

+5 %

2.

Český Krumlov

180 327

+22 %

3.

Hluboká nad Vltavou

159 963

+14 %

4.

Karlštejn

135 010

+11 %

5.

Valtice

100 885

+72 %

6.

Bouzov

95 620

+16 %

7.

Květná zahrada v Kroměříži

81 760

+10 %

8.

Trosky

80 350

+8 %

9.

Veveří

79 740

+5 %

10.

Pernštejn

67 452

-3 %

 

Největší meziroční nárůst návštěvnosti zaznamenaly památky po obnově – hrad Kunětická hora, kláštery Kladruby a Plasy, zámek Telč. O 70 % víc turistů zavítalo na zámek Valtice a o polovinu víc turistů než loni přijelo na zámek Ploskovice.

V letošním roce NPÚ slavnostně otevřel 5 objektů po rozsáhlých obnovách podpořených také z prostředků Evropské unie v rámci IROP. Jedná se o hrad Kunětická hora, hrad Karlštejn, kláštery Kladruby a Plasy a zámek Telč. Z větších obnov v letošním roce pokračují práce na zámcích Lysice, Litomyšl a Zákupy.

Celkové výnosy NPÚ do konce letošního srpna činily 512,5 milionu Kč. Jedná se o nárůst o 10 % oproti loňskému roku. Výnosy ze vstupného letos dosáhly 441,5 milionu Kč.

Vstupné na památky zůstalo v letošním roce na stejné úrovni jako v roce 2022. Vstupné pro děti od 6 do 17 let se pak dokonce snížilo a sleva pro tuto skupinu návštěvníků je 70 %. Děti do 6 let mají nadále vstup zdarma. Slevu 20 % na vstupné pak mohou využívat mladí lidé mezi 18 a 24 lety a také senioři 65+. Zvýhodněné vstupné mohou čerpat také ZTP a jejich doprovod nebo například vedoucí turistických skupin. Systém slev ve stejné výši zůstane zachován i v příštím roce. Od února 2024 se ale zvýší základní vstupné, a to v průměru o 10 %, což představuje průměrně 20 korun na jednu vstupenku pro dospělého návštěvníka.

V premiéře byla dnes v Ledebourském paláci k vidění putovní výstava „20 let Národního památkového ústavu“. Připomíná vznik instituce, její hlavní osobnosti, projekty uplynulých dvou dekád a zasazuje je do historického i současného kontextu památkové péče u nás.

Téma otevře také 26. 9. odborná diskuze „20 let NPÚ – historie, současnost a budoucnost památkové péče“. Videozáznam bude dostupný na Youtube kanálu NPÚ a také na podcastových platformách v rámci podcastu NPÚ PodCASTLE.

Laureáti ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro budou vyhlášeni 28. listopadu na slavnostním galavečeru na Nové scéně Národního divadla v přímém přenosu České televize. Odborná porota letos vybrala 23 zásadních počinů v péči o památky. Veřejnost může o ceně „Památky děkují“ hlasovat do 30. září na webu www.npu.cz.

7. prosince se v centru Pražská křižovatka uskuteční odborná konference, která představí geniálního architekta Jana Blažeje Santini-Aichela, od jehož úmrtí uplyne 7. 12. přesně 300 let. Konferenci připravuje NPÚ ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Závěr roku bude na památkách tradičně ve znamení vánočních zvyků. Hradozámecký advent přinese mimořádné prohlídky s kostýmovanými průvodci nebo naopak volné prohlídky, kdy si budou návštěvníci sami svým tempem procházet vyzdobené místnosti. K vidění budou výstavy betlémů, divadelní představení, koncerty, ale i vánoční gastronomie v hradních či zámeckých kuchyních a povídání o vánočních zvycích.

Speciální vánoční noční prohlídky připravuje například Hrádek u Nechanic – centrum letošního harrachovského roku.

Tematickým rodem 14. ročníku projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů budou Habsburkové. Hlavními objekty oslav tohoto rodu budou zámky Ploskovice, Zákupy a Konopiště.

Kontakt:

Blanka Černá, tisková mluvčí NPÚ, tel. 724 511 225, cerna.blanka@npu.cz


Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení