Historické skalní rytiny a nápisy pískovcové krajiny Českého ráje

Ve čtvrtek 31. března 2016 v 18 hodin se ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci sešli posluchači k další přednášce z cyklu Památky kolem nás. V jejím rámci představili Petr Jenč a PhDr. Vladimír Peša, Ph.D. z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě výsledky dlouhodobého archeologicko-epigrafického výzkumného projektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje a AOPK ČR – Správy CHKO Český ráj, realizovaného v kooperaci s Geoparkem Český ráj o.p.s. a dalšími odbornými partnery.


Při systematickém průzkumu jednotlivých částí CHKO Český ráj dosud
zdokumentováno přibližně 18.000 rytin (petroglyfů), kreseb, maleb a ostatních dokladů
historické krajiny – pozůstatků zaniklých sídel, těžby a zpracování kamene,
starých komunikací či počátků turistického zpřístupňování skal... 

Fotografie ke stažení