Tradiční či moderní Hledání „věčné“ architektury v díle Fritze Lehmanna

Další přednáška z cyklu Památky kolem nás se uskutečnila ve čtvrtek 24. září 2015 od 18 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci. S příspěvkem zaměřeným na dílo Fritze Lehmanna vystoupil památkář a historik architektury Mgr. Jaroslav Zeman.

Třebaže šluknovský rodák Fritz Lehmann (18. července 1889, Šluknov – 26. října 1957, Vídeň) patřil k nejúspěšnějším německým architektům působícím v meziválečném Československu, nebyla kupodivu jeho tvorbě až na několik výjimek doposud věnována větší pozornost, ačkoliv portfolio realizovaných projektů bylo skutečně úctyhodné. Zahrnovalo jak náhrobky, administrativní a bankovní paláce či činžovní domy, tak i projekty individuálního bydlení.
 
Východiskem jeho osobité tvorby byl tradicionalismus a moderní „historismus,“ jejichž podstatou je kombinace retrospektivních tendencí a moderních prvků a které díky své údajné nepůvodnosti donedávna představovaly rozporuplně hodnocený fenomén, zejména mezi badateli, preferujícími lineární „funkcionalistický“ model vývoje architektury. Moderní historismus se tak ocitl na periferii dějin umění, čímž vznikl značně deformovaný a neúplný obraz. Během posledních dvou dekád se však tento pohled začíná měnit a pozvolna dochází k rehabilitaci historizující a tradicionalistické tvorby, která získává zpět své zasloužené místo v dějinách architektury.

Fotografie ke stažení