Quo vadis archeologie? Aneb jak se dozvědět něco o původních obyvatelích našeho kraje

V úterý 16. září 2014 od 18 hodin se uskutečnila ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci další přednáška z cyklu Památky kolem nás. Věnovaná byla oboru archeologie a prezentaci výsledků průzkumů archeologických lokalit Libereckého kraje. Pořadem provázel Mgr. Petr Brestovanský ze Severočeského muzea v Liberci.

Přednáška zahrnovala vybrané historické události a archeologické lokality Libereckého kraje. Byly nám vysvětleny možnosti oboru archeologie k objasnění počátků pravěkých, středověkých a novověkých dějin Libereckého kraje. Dozvěděli jsme se o prvních zemědělcích, o nálezech pazourků za Ještědem, o  hornictví v regionu, o nejstarším libereckém hřbitově, či zajateckém táboře z první světové války. Seznámili jsme se s prací lidí z obecně prospěšné společnosti Archa13 a nastínili jsme si možnosti prezentace archeologického dědictví našeho kraje.

Fotografie ke stažení