Liberecké stopy architekta Rudolfa Bitzana

V úterý 13. května 2014 se od 18 hodin konala v Krajské vědecké knihovně v Liberci další přednáška z cyklu Památky kolem nás. Historik architektury Jaroslav Zeman z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci představil architekta Rudolfa Bitzana a jeho významné realizace.

Neprávem opomíjený architekt Rudolf Bitzan patří mezi nejvýznačnější tvůrce geometrické secese a moderny působící na našem území. Po studiích na liberecké průmyslové škole absolvoval praxi u frýdlantského stavitele Wilhelma Stärze a následně odešel studovat architekturu na Vysokou školu technickou v Mnichově. Po studiích pracoval ve věhlasných drážďanských architektonických kancelářích Schilling & Gräbner a Lossow & Kühne a od roku 1907 působil jako samostatně činný architekt v Drážďanech, kde se také usadil. Bitzanovy úzké vazby na Liberecko souvisely nejen se studiemi na místní průmyslové škole, ale také se sňatkem s dcerou frýdlantského starosty Antona J. Aignera.

Fotografie ke stažení