Rohanové, princové královské krve - od Josselinu k Sychrovu

V úterý 1. října 2013 navázal PhDr. Miloš Kadlec z NPÚ, ÚPS na Sychrově se svým příspěvkem o šlechtickém rodě Ronů v Čechách na přednáškový cyklus Památky kolem nás, na kterém již čtvrtým rokem spolupracují Krajská vědecká knihovna v Liberci a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci.

Rohanové se honosili titulem "princů královské krve“ a byli v jisté historické situaci i soudem stanovenými dědici královského majetku. Byl to rod spřízněný téměř se všemi západoevropskými panovnickými domy. Po roce 1808 se jejich novou vlastí staly Čechy a sídelním zámkem Sychrov. Přednáška byla zaměřena na historii rodu, Rohany v Čechách, Sychrov a v neposlední řadě na připravovanou výstavu "Francouzské umění ze šlechtických sbírek“ v Císařské konírně Pražského hradu.

Projekt byl finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

Fotografie ke stažení