Lopatou i počítačem – Nedestruktivní metody archeologického výzkumu

Tradiční cyklus Památky kolem nás pořádaný Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Národním památkovým ústavem, ÚOP v Liberci, pokračoval 17. září 2013 přednáškou Mgr. Renaty Tišerové věnovanou nedestruktivním metodám archeologického výzkumu. Jednalo se o úvodní přednášku k připravovanému cyklu o konkrétních archeologických výzkumech, který budou komentovat Mgr. Renata Tišerová z NPÚ, ÚOP v Liberci a RNDr. Roman Křivánek, Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR.

 Archeologické výzkumy a jejich metody se v posledních několika desetiletích zásadně mění. Zatímco tradičním postupem archeologického výzkumu je odkryv, tzv. exkavace, s příchodem moderních technologií a v neposlední řadě s příchodem nových otázek se stále častěji využívá nedestruktivních postupů. Archeologický výzkum, který nepoškozuje archeologický pramen a využívá specializované přístroje je výjimečným přínosem v procesu poznávání archeologického dědictví vzhledem k tomu, že otevírá zcela nové možnosti.

Mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější nedestruktivní metody archeologického výzkumu patří zejména dálkový průzkum Země. Tato kategorie zahrnuje např. leteckou archeologii nebo technologii Lidar. Fyzikální vlastnosti využívá k výzkumu specializované (archeo)geofyzikální měření, mezi nějž náleží např. měření Cesiovým magnetometrem nebo měření elektrického odporu v půdě. I v Libereckém kraji přibývá archeologických výzkumů využívajících nejmodernější technologie, které přinášejí nové a zajímavé výsledky. O konkrétních výstupech bude NPÚ informovat na některém z dalších společných setkání.                                                                                                 (Mgr. Renata Tišerová)

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

Fotografie ke stažení