Významné akce na státních hradech a zámcích v Libereckém kraji

V úterý 23. dubna 2013 proběhla v rámci cyklu Památky kolem nás přednáška Mgr. Lucie Spálenské s názvem "Významné akce na hradech a zámcích v sezóně 2013". Ve třech blocích posluchače ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny poutavě informovala o Roce francouzské kultury, o plánovaných významných akcích na hradech a zámcích a v závěru pak o novinkách na prohlídkových trasách vybraných objektů.

  Velká pozornost byla na objektech věnována zejména přípravě nadcházející turistické sezóny, kulturním akcím a zapojení do projektu tzv. Oživlých památek. V roce 2013 se mohou návštěvníci těšit na témata: Jarní větrání, Půdy, krovy, aneb jak se stavělo, Památky všemi smysly, Zločiny na hradech a zámcích, Káva, čaj, čokoláda a aristokratické nápoje, Sportovní výkony šlechty, Zimní radovánky – karnevaly, masopust a koulování, na Hradozámeckou noc, která proběhne 31. 8. Celorepublikové akce: Mezinárodní den památek a historických sídel (18.4.-20./21.4.), Noc kostelů (24.5.), Dny evropského dědictví (7.–15. 9.), Víkend otevřených zahrad (8.–9.6.)

Některé z objektů se zapojí do mimořádného projektu Národního památkového ústavu, kterým je "Rok francouzské kultury". V rámci tohoto roku bude na památkách nejenom ve správě NPÚ uspořádána řada výstav a doprovodných akcí, které vyvrcholí výstavou "FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ - Dědictví šlechty".  "Rohanové, francouzské rody a země Koruny české", která bude potěšením pro frankofily i pro milovníky umění. Tento výstavní projekt se uskuteční ve spolupráci se Správou Pražského hradu v tzv. Císařské konírně a potrvá od 22. listopadu 2013 do 23. února 2014.

Novinky na prohlídkových trasách objektů v Libereckém kraji 

Na Grabštejně se mohou návštěvníci v letošním roce těšit na další rozšíření prohlídkové trasy, tentokrát o místnosti bytu panského nadlesního. Na Hrubém Rohozci budou v létě znovu otevřeny biliárový sál a chodba k oratoři. Na Lemberku byla v prvním patře ukončena stavební obnova tzv. clam-gallasovského apartmá, ve druhém patře vzniká expozice šlechtických interiérů od konce 18. století (klasicismus) do počátku 20. století (kubismus). Na Zákupech pokračuje reinstalace zámeckých interiérů podle historických inventářů do podoby, jakou měly ve 3. čtvrtině 19. století, kdy sloužily jako letní sídlo odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda I. a jeho manželky. Na Frýdlantě bude od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013 součástí hradní expozice prezentace mimořádně vzácné knihy "Popis Egypta", která vznikla na základě Napoleonovy výpravy do Egypta v letech 1798-1801. Na Bezdězu se dokončuje podstřeší manského paláce na druhém nádvoří hradu. V letošním roce se Bezděz opět připojuje do projektu „Noc hradních kaplí“. Sychrov se stává hlavním nositelem akcí v rámci Roku francouzské kultury, od 1. 7. prohlídkový okruh věnovaný historii stolničení – „Stůl všední a stůl sváteční v zámku i v paláci“. Na Troskách dochází ke změně otevírací doby.

(zkráceno: Mgr. Lucie Spálenská)

Fotografie ke stažení