Heinrich Liebieg – mecenáš a sběratel

Autoři odborné publikace a výstavního projektu pro frankfurtské Museum Giersch, mapujícího nově osobnost a aktivity libereckého velkopodnikatele a mecenáše umění Heinricha Liebiega, se sešli v diskuzním večeru na liebiegovské téma ve čtvrtek 21. února 2013. Čtveřice libereckých badatelů ve složení Anna Habánová, Miloslava Melanová, Jan Mohr a Petra Šternová prezentovala výsledky stávajícího výzkumu a poodhalila i další zajímavé skutečnosti, které v knize a výstavě nenaleznete.

Heinrich Liebieg je v Liberci známý především jako podnikatel a mecenáš, který městu Liberec daroval v roce 1904 svou rozsáhlou obrazovou sbírku. Přes nepochybnou důležitost tohoto aktu zůstávají jeho osoba a život stále zahaleny tajemstvím. Zástupci čtyř libereckých paměťových institucí, Oblastní galerie v Liberci, Katedry historie FP Technické univerzity v Liberci, Severočeského muzea a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci se pokusili představit jedno z klíčových témat liberecké kulturní historie v netradičním přednáškovém formátu, formou vzájemné konfrontace a společné prezentace v diskusním pásmu. Pořadem provázel Ivo Habán.

Akce se konala v rámci přednáškového cyklu Památky kolem nás, který připravuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a v rámci přednáškového cyklu Umění a kultura na Liberecku, organizovaného Katedrou historie FP Technické univerzity v Liberci.

Fotografie ke stažení