Techniky nástěnných maleb a jejich restaurování

Ve čtvrtek 5. dubna 2012 se od 18 hodin konala v rámci pravidelného cyklu Památky kolem nás ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci přednáška Mgr. Jany Šubrtové z NPÚ, ÚOP v Liberci zaměřená na techniky nástěnných maleb a jejich restaurování.

Ve velmi zajímavé přednášce seznámila návštěvníky s technikami nástěnné malby užité v historických objektech, patřících pod správu NPÚ, ÚOP v Liberci, Mgr. Jana Šubrtová. Představeny byly významné nástěnné malby na území Libereckého kraje, mimo jiné také výzdoba zámecké kaple sv. Barbory na hradě Grabštejn.

Přednáška se konala v rámci mediální kampaně Národního památkového ústavu Tradiční materiály a postupy v péči o památky.

Fotografie ke stažení