Socha (nejen) barokní v krajině

V rámci přednáškového cyklu Památky kolem nás vystoupil ve čtvrtek 19. května 2011 v Krajské Vědecké knihovně v Liberci se svým příspěvkem Mgr. Miloš Krčmář z NPÚ, ÚOP v Liberci. Věnoval se fenoménu volné plastiky jako krajinotvorného prvku, v Evropě nevídanému, který přinesla do české krajiny barokní kultura. Hovořil o stavu těchto památek v současnosti, jak jsou vnímány veřejností a poskytl otázku k zamyšlení: Jaká je jejich budoucnost?

S nástupem baroka v českých zemích a snahou katolické církve o rekatolizaci obyvatelstva dochází v souvislosti s "popularizací" katolické víry a masivním nástupem katolické šlechty v pobělohorském období k rozmachu kamenné plastiky s náboženskými motivy v české krajině. Česká krajina, tak dostala nový otisk, který se v ní projevuje až do současnosti. Jaké jsou osudy těchto památek od jejich vzniku až po současnost? Jak se změnil jejich význam a jsou pro nás ještě vůbec prospěšné? To jsou otázky, na které se pokusil i prostřednictvím bohaté fotodokumentace odpovědět Mgr. Miloš Krčmář.

Fotografie ke stažení