Tajemství sakrálních interiérů: movité kulturní památky Libereckého kraje

Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s libereckým odborným pracovištěm Národního památkového ústavu uspořádala další přednášku z cyklu Památky kolem nás. Posluchači, kteří se sešli ve čtvrtek 17. března 2010 v 18 hodin ve Velkém sále KVK v Liberci, vyslechli příspěvek Mgr. Ivo Habána o movitých památkách ze sakrálních interiérů a jejich postupné dokumentaci.

Státem chráněné movité kulturní památky představují z větší části umělecké předměty sakrální povahy, situované vesměs v kostelních interiérech, ve veřejném i neveřejném prostoru. Na rozdíl od nemovitých památek nejsou informace o nich běžně dostupné ani prezentované. Množství uměleckých děl významných v rámci regionu má statut kulturní památky. Na druhou stranu existuje řada předmětů, zejména z období 19. a 20. století, jejichž význam je zatím nedoceněný a na seznamu chybí.

Na území Libereckého kraje se nachází více jak 200 sakrálních interiérů. Pracovníci NPÚ, ÚOP v Liberci dokumentovali v období 2006–2010 přibližně 140 z nich. Ačkoli dokumentace, výzkum pramenů a zpracování dat není zdaleka u konce, můžeme už nyní prezentovat dílčí výsledky poznání aktuálního stavu. Mnohdy jsou to zjištění smutná, ale vynořují se také výjimečná díla, jejichž existence již téměř upadla v zapomnění.

O autorovi:

Mgr. Ivo Habán (1977) – Historik umění (FFMU v Brně), od roku 2005 působí v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Liberci v oblasti dokumentace movitých kulturních památek, integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví a informačních systémů. Dlouhodobě se věnuje problematice německo-českého výtvarného umění 20. století.

Fotografie ke stažení