Konstrukce podstávkových domů

Ve čtvrtek 14. října 2010 pořádal Národní památkový ústav ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci přednášku Ing. arch. Jana Pešty, předního českého stavebního historika, na téma Konstrukce podstávkových domů. Příspěvek byl součástí přednáškového cyklu Památky kolem nás.

Tento typ vesnické architektury s unikátním konstrukčním řešením se vyskytuje na území severních Čech, východního Saska, Horní i Dolní Lužice a Dolního Slezska, v modifikované formě pak ještě ve východních Čechách. Podstávkové domy se nachází na území tří států, čímž spojují a sjednocují tento svébytný region. Cílem přednášky bylo především vysvětlit širšímu publiku jedinečnost podstávkové architektury a její základní charakteristické znaky. Přednáška byla zařazena do programu festivalu Dny české a německé kultury.

Fotografie ke stažení