Česká panelová sídliště

Ve středu 6. října 2010 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskutečnila další přednáška z cyklu Památky kolem nás, tentokrát na téma Česká panelová sídliště. Průvodního slova se ujal prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

V panelových sídlištích bydlí asi polovina české populace. V médiích převládá mínění, že sídliště neposkytují svým obyvatelům hodnotné prostředí. To byl hlavní obsah přednášky Rostislava Šváchy. Nevynášel soudy nad sídlišti;  spíše se zamýšlel proč vlastně vznikla, jaké teoretické a politické úvahy za nimi stály. Promítl nejstarší panelové domy a celá sídliště v českých zemích, a zauvažoval, která ze sídlišť mají architektonickou hodnotu a co by se s nimi mělo dělat dnes po architektonické stránce.

Fotografie ke stažení