Soupis nemovitých kulturních památek Libereckého kraje

Ve čtvrtek 10. června 2010 představili Mgr. Jiří Křížek a Mgr. Petra Šternová z libereckého pracoviště NPÚ ve Velkém sále v Krajské vědecké knihovně v Liberci obrazovou publikaci, která je prvním podobně uceleným přehledem památek na území kraje, jaký kdy vyšel. Kniha je plná map a fotografií a každá památka je doplněna krátkým textem, který popisuje její historii i současnost. První díl je zaměřen na Liberecko a mapuje nemovité památky i drobnou architekturu od Albrechtic u Frýdlantu po Letařovice na Liberecku. Příspěvek byl součástí přednáškového cyklu Památky kolem nás.

Soupis, který vznikal mezi lety 2008–2010, si klade za cíl podrobně seznámit odbornou i širší veřejnost s památkami výše zmíněné poloviny libereckého okresu s šedesáti pěti částmi obcí řazených abecedně od Albrechtic u Frýdlantu až po Letařovice a tím prohloubit povědomí o našem kulturním dědictví, které si plně zasluhuje naši ochranu a péči. Široký autorský tým věří, že Soupis najde široké uplatnění a poslouží jako základní zdroj informací pro seriózní badatelskou činnost, či jako inspirace a průvodce na cesty za poznáním Libereckého kraje.

Informace zde uvedené odrážejí aktuální stav kulturních památek po tak zvané Obnově identifikace nemovitých kulturních památek České republiky (reidentifikaci).

Tato revize památkového fondu probíhala v letech 2000–2007 pod patronací Ministerstva kultury České republiky a prováděl ji Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Liberci, které vzniklo delimitací ústeckého pracoviště, se na tomto úkolu intenzivně podílelo od svého vzniku v únoru 2006. Hlavní náplní reidentifikace byla aktualizace informací Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, ve kterém je památkový fond evidován. V Libereckém kraji to znamenalo zrevidovat 2 218 objektů (hrady a zámky, kláštery, kostely, fary, domy, technické památky, archeologické lokality, drobné sakrální stavby, mosty, sochy a sousoší, světecké sloupy, kříže a boží muka a podobně) spolu s jejich částmi. To jest potvrdit jejich existenci, prověřit stav a rozsah, provést zákres do katastrální mapy a pořídit aktuální fotodokumentaci.

Slavností křest knihy proběhl v zámecké kuchyni státního hradu a zámku Frýdlant dne 25.5.2010.

Fotografie ke stažení