Architektura v čase lovu

V pondělí 23. listopadu 2009 se v Krajské vědecké knihovně konala přednáška Prof. Ing. Arch. Miroslava Masáka s názvem "Architektura v čase lovu". Arch. Masák je libereckému publiku velmi dobře znám, což dokládá hojná návštěva posluchačů na přednášce, která byla součástí cyklu Památky kolem nás.

Obsahem přednášky byl především průhled soudobou světovou architekturou. Na cca 300 fotografiích staveb ze všech kontinentů, které arch. Masák za posledních dvacet let osobně navštívil, bylo nastíněno několik základních charakteristik, jak lze současnou architekturu vnímat a hodnotit. Z teorií architektury 20. století arch. Masák vybral 5 definic, které mohou pomoci vybřednout z "času lovu" a vnést nová či zapomenutá pravidla do architektonické tvorby.

Fotografie ke stažení