Technické stavby a industriální architektura v Liberci

V pátek 6. listopadu 2009 se ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci uskutečnila další přednáška z cyklu Památky kolem nás na téma "Technické stavby a industriální architektura v Liberci". Průvodního slova se ujal Bc. Petr Freiwillig z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.

Obsah přednášky objasňoval, proč se památková péče zabývá i technickými stavbami, zazněla definice kulturní památky obecně a ve vztahu k technickým památkám. Dále byla přednáška věnována konkrétním technickým stavbám na území Liberce. Z velkého množství staveb byly vybrány takové, které jsou nějakým způsobem zajímavé, charakteristické nebo významné. Byl stručně nastíněn historický vývoj průmyslu a dopravy na území Liberce a zmíněna rozhodující úloha textilní výroby. 

Fotografie ke stažení