Utichly továrny, utichly ulice

V úterý 23. února 2016 v 18 hodin se uskutečnila v Krajské vědecké knihovně v Liberci další přednáška z cyklu Památky kolem nás. Průvodního slova se ujal Mgr. Petr Freiwillig z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, který hovořil o zanikajícím průmyslovém dědictví Libereckého kraje.

V návaznosti na studii Bourání paměti publikovanou na přelomu roku ve Fontes Nissae 2015, č. 2 představil Mgr. Petr Freiwillig realitu zanikajícího kulturního dědictví industriální vrstvy Libereckého kraje. Pozornost byla věnována příkladům objektů a areálů částečně nebo zcela demolovaných mezi lety 2010–2015 a současně také výběrově stavbám ohroženým. Většinu z prezentovaných staveb tvořily textilní továrny, ale zastoupena byla i ostatní odvětví, stejně jako například silniční mosty. 

Fotografie ke stažení