Výzva k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu prostor kavárny na Státním zámku Jánský Vrch

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu prostor kavárny na Státním zámku Jánský Vrch.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 20. 5. 2021.
Návrhy budou doručeny nejpozději dne 20. 5. 2021 do 10.00 hodin na e-mailovou adresu: danielova.katerina@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Státní zámek Jánský vrch, Zámek 60, Javorník  PSČ: 790 70 v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název řízení, a to buď poštou, nebo osobně.
Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 21. 5. 2021.
Podrobné informace o této výzvě najdete v dokumentu, který je ke stažení níže.