Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – Státní hrad Bouzov – pronájem prostor pro prodej občerstvení

Národní památkový ústav vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku – Státní hrad Bouzov – pronájem prostor pro prodej občerstvení.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 26. 4. 2021.  Návrhy budou doručeny nejpozději dne 27. 4. 2021 do 14:00 hod. na adresu: Stání hrad Bouzov, Bouzov 8, PSČ: 783 25 v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Otevírání obálek proběhne dne 27. 4. 2021 v 15:00 hod. na SH Bouzov, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 29. 4. 2021.

 

Podrobné informace najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.