Výzva k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu. „Místnosti č. 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,201 a 202 v budově Mechanické dílny v areálu Dolu Michal v Ostravě“,

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu - Nabídka k pronájmu. „Místnosti č. 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,201 a 202 v budově Mechanické dílny v areálu Dolu Michal v Ostravě“,

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 7. 1. 2021.

Návrhy budou doručeny nejpozději dne 7. 1. 2021 do 12.00 hodin na e-mailovou adresu: zaspal.alexandr@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Důl Michal, Čs. armády 413/95, 715 00 Ostrava v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název řízení, a to buď poštou, nebo osobně.

Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 8. 1. 2021.