VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU Státní zámek Valtice – pozemky pro stánkový prodej při akcích v roce 2021

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy – pozemky pro stánkový prodej při akcích v roce 2021na státním zámku Valtice.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 18. 12. 2020.Návrhy budou doručeny nejpozději dne 18. 12. 2020 do 10.00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, správa Státního zámku Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice v zalepené obálce a označeny:„NEOTEVÍRAT“ a názevsoutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Otevírání obálek proběhne dne 19. 12. 2020 v 1100 hod. v kanceláři správy SZ Valtice, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 19. 12. 2020.

Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.