Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - státní zámek Valtice – zámek 2, prostor 1. NP

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor pro maloobchodní prodejnu na státním zámku Valtice.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 16. 12. 2020. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 16.12. 2020 do 10.00 hodin na adresu: Národní památkový ústav, Správa státního zámku Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice v zalepené obálce a označeny: "NEOTVÍRAT" a název soutěže, a to buď poštou nebo osobně.

Otevírání obálek proběhne dne 17. 12. 2020 v 11.00 hodin v kanceláři správy SZ Valtice, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 17. 12. 2020.

Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.

nabidla brana.pdf PDF (1,70 MB)
smouva brana.pdf PDF (763,38 KB)