Výzvy k vyjádření předběžného zájmu – Nabídky k pronájmu místností č. 104, 105, 107, 108

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka pronájmu místností 104, 105, 107, 108 - Důl Michal.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 16. 11. 2020.

Návrhy budou doručeny nejpozději dne 16. 11. 2020 do 12.00 hodin na e-mailovou adresu: zaspal.alexandr@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Důl Michal, Čs. armády 413/95, 715 00 Ostrava v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název řízení, a to buď poštou, nebo osobně.

Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 17. 11. 2020.

Podrobné informace k výzvám najdete v dokumentech ke stažení níže.