Výzva k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu „Hornické hospody“ v areálu Dolu Michal

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu „Hornické hospody“ v areálu Dolu Michal.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 26. 10. 2020.
Návrhy budou doručeny nejpozději dne 26. 10. 2020 do 12.00 hodin na e-mailovou adresu: zaspal.alexandr@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Důl Michal, Čs. armády 413/95, 715 00 Ostrava v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název řízení, a to buď poštou, nebo osobně.
Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 29. 10. 2020.

Podrobné informace o této výzvě  najdete v dokumentu, který je ke stažení níže.