Výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu prostor kavárny/cukrárny na Státním zámku Milotice

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka pronájmu prostor pro kavárnu/cukrárnu na SZ Milotice.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 7. 10. 2020.
Návrhy budou doručeny nejpozději dne 7. 10. 2020 do 10.00 hodin na e-mailovou adresu: bocek.evzen@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Státní zámek Milotice, Zámecká 1, PSČ: 696 05 v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název řízení, a to buď poštou, nebo osobně.

Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 15. 10. 2020.

Podrobné informace o této výzvě  najdete v dokumentu, který je ke stažení níže.