Výzva k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka pronájmu Státní zámek Lednice – pronájem prostor ke komerčnímu využití

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka pronájmu Státní zámek Lednice - pronájem prostor ke komerčnímu využití.

Účelem předběžné výzvy je zjištění počtu zájemců na případné uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a jejich příslušenství na adrese: Státní zámek Lednice, Zámek 1, 691 44 (dále jen pronajímané prostory), a to konkrétně 1 místnost v severozápadním křídle SZ Lednice o celkové výměře 32 m2.

Pronajímané prostory bude nájemce užívat výhradně pro účely prodejny suvenýrů a info centra. Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 29. 9. 2020. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 29. 9. 2020 do 10.00 hodin na e-mailovou adresu: holaskova.ivana@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, státní zámek Lednice, Zámek 1, 691 44 Lednice, v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 30. 9. 2020.

Podrobné informace o této výzvě  najdete v dokumentu, který je ke stažení níže.