Výzva k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka pronájmu Vila Stiassni – pronájem dvou skleníků v zahradě vily Stiassni

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka pronájmu vila Stiassni – pronájem dvou skleníků v zahradě vily Stiassni.

  1. Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 11. 5. 2020. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 11. 5. 2020 do 10.00 hodin na e-mailovou adresu: konecna.katerina@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, vila Stiassni, Hroznová 82/14, 603 00 Brno v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
  2. Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději 13. 5. 2020.
skleniky.jpg JPG (3,12 MB)