Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – zámek Velké Losiny – pronájem prostor pro cukrárnu/kavárnu

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor pro cukrárnu/kavárnu – zámek Velké Losiny.

  • Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 20. 2. 2020
  • Návrhy budou doručeny nejpozději dne 20. 2. 2020 do 12.00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, správa zámku Velké Losiny, Zámecká 268, 788 15 Velké Losiny v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název  soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
  • Otevírání obálek proběhne dne 20. 2. 2020 ve 14.00 hod. na zámku Velké Losiny, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 21. 2. 2020.
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže
Navrh smlouvy.pdf PDF (711,13 KB)
pudorys 1. NP.pdf PDF (2,59 MB)
pudorys 2. NP.pdf PDF (2,12 MB)