Výzva k vyjádření předběžného zájmu – nabídka pronájmu – vila Stiassni – administrativní budova – pronájem prostor pro kanceláře

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu. Nabídka pronájmu – vila Stiassni – administrativní budova – pronájem prostor pro kanceláře.

  • lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 27. 12. 2019
  • návrhy budou doručeny nejpozději dne 27. 12. 2019 do 10.00 hodin na e-ailovou adresu konecna.katerina@npu.cz či na adresu Národní památkvý ústav, vila Stiassni, Hroznová 82/14, 603 00 Brno v zalepené obálce s značením "NEOTVÍRAT" a název soutěže, a to buď poštou nebo osobně
  • vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bde provedeno nejpzději do 30. 12. 2019