Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - pronájem prostor k podnikání - SZ Valtice

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor k podnikání na SZ Valtice.

  • Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 14. 12. 2019
  • Návrhy budou doručeny nejpozději dne 14. 12. 2019 do 10.00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, správa Státního zámku Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně
  • Otevírání obálek proběhne dne 15. 12. 2019 v 11.00 hod. v kanceláři správy SZ Valtice
  • Vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 15. 12. 2019
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže
Navrh smlouvy.pdf PDF (765,42 KB)